ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โทร 081-804-2857