พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่สาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

Read more

KU-TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio

KU-TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครวันที่ 1 พ.ย. 66 –

Read more

ดนตรีและชมรม cover dance

ผู้ชมเต็มที่นั่ง !!!! ชมดนตรีและชมรม cover dance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ขึ้นแสดงบนเวทีการแสดงกลาง ณ งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

Read more

ระบบฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

// ประกาศ // ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565 สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ url https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/

Read more

HTM Festival ครั้งที่ 7 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุภัชชา บุตรพรม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ หัวข้อ “ท่องเที่ยวยืนหนึ่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ในโครงการ “HTM Festival ครั้งที่ 7 2023”

Read more

ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภายใต้การควบคุมของ ดร. คเณศ ภักดีภักดิ์ และ ดร.ชัญญา

Read more

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ววววววว เปิดรับสมัคร TCAS 2 โควตา ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66(บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.thเลือกสมัครได้คนละ 1 โครงการ

Read more

นนทรีสุพรรณเกมส์ ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายใน นนทรีสุพรรณเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยช่วงเช้า น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รักษาการรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ได้กล่าวเปิดงาน ดร.ปิยะภาคย์

Read more
deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net