สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต

Read more

เชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่มไลน์

เชิญนิสิตใหม่ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ Admission ในระบบ mytcas (ประกาศผล 20 พ.ค 2567 ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค 2567) เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบข่าวสารข้อมูลจากทางคณะด้วยนะคะ หรือติดต่อเบอร์โทร 081-804-2857

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่สาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

Read more

KU-TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio

KU-TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครวันที่ 1 พ.ย. 66 –

Read more

ดนตรีและชมรม cover dance

ผู้ชมเต็มที่นั่ง !!!! ชมดนตรีและชมรม cover dance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ขึ้นแสดงบนเวทีการแสดงกลาง ณ งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

Read more

ระบบฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

// ประกาศ // ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565 สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ url https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/

Read more

HTM Festival ครั้งที่ 7 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุภัชชา บุตรพรม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ หัวข้อ “ท่องเที่ยวยืนหนึ่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ในโครงการ “HTM Festival ครั้งที่ 7 2023”

Read more

ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภายใต้การควบคุมของ ดร. คเณศ ภักดีภักดิ์ และ ดร.ชัญญา

Read more

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ววววววว เปิดรับสมัคร TCAS 2 โควตา ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66(บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.thเลือกสมัครได้คนละ 1 โครงการ

Read more
bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites
deneme bonusu
casibom
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
casibom