KU-TCAS รอบ 4 รับตรง direct admission

📌📚 โอกาสสุดท้าย !! ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ” KU-TCAS รอบ 4 รับตรง สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ เว็บรับสมัครรับสมัครวันที่

Read more

รับสมัคร TCAS รอบ 3 : Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 : Admission หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ รายละเอียดหลักสูตร สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com รับสมัครระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม

Read more

HTM Festival ครั้งที่ 7 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุภัชชา บุตรพรม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ หัวข้อ “ท่องเที่ยวยืนหนึ่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ในโครงการ “HTM Festival ครั้งที่ 7 2023”

Read more

ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภายใต้การควบคุมของ ดร. คเณศ ภักดีภักดิ์ และ ดร.ชัญญา

Read more

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ววววววว เปิดรับสมัคร TCAS 2 โควตา ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66(บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.thเลือกสมัครได้คนละ 1 โครงการ

Read more

TCAS66 รอบ Portfolio

📣ประกาศ📌รับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 65-9 ม.ค 66 สมัครได้ที่ https://admission.ku.th 📍

Read more

นนทรีสุพรรณเกมส์ ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายใน นนทรีสุพรรณเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยช่วงเช้า น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รักษาการรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ได้กล่าวเปิดงาน ดร.ปิยะภาคย์

Read more

เปิดรับสมัคร TCAS 1 Portfolio

📣📣 เปิดรับสมัคร TCAS 1 Portfolio📍 ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 65 – 9 ม.ค. 66 ยกเว้น ⚠️🔎 โครงการรับนักกีฬาทีมชาติฯ รับสมัครวันที่ 1

Read more

การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่ 19 ต.ค 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ รายวิชาการจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เชิญวิทยากร พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้นิสิตได้รับความรู้การเอาตัวรอดในยามวิกฤต เช่น เหตุกราดยิงหรือพบเจอวัตถุต้องสงสัยในแหล่งท่องเที่ยว หรือตามร้านอาหาร

Read more