พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 คน เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในงานมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.เป็นประธานในพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ

Read more

รับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2566 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จะไปประเทศไหน ไปทำอะไร นิสิตเลือกได้เลย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/kucsi_page.php หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามไฟล์แนบเพื่อสอบถามเพิ่มเติม และติดตามข่าวเกี่ยวกับ ทุน โครงการ กิจกรรมด้านต่างปรเทศ และมาพูดคุย

Read more

ทุนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครนิสิต ที่สนใจขอทุนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนละ 10,000 – 15,000 บาท ส่งเอกสารรับสมัครภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 คุณสมบัติดังนี้ เป็นนิสิตปริญญาตรีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปี มีความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น (กยศได้)

Read more

ทุนการศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ทุนการศึกษามีทุนใดบ้าง อ่านรายละเอียดได้ด้านล่างครับ หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต 1. ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 72,000 ต่อปีการศึกษา

Read more