ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกโดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 จะต้องเข้ารายงานตัว ณ สำนักงานชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง

Read more

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ธันวาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สอบวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 … download คำรับรอง t.ly/cZNr

Read more

ประกาศผลคัดเลือกบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้อง 2303 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845

Read more

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ)

Read more

รับสมัคร นักวิชาการเกษตร

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติการ) 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)ชั้น 1 เลขที่

Read more