รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ) ชั้น

Read more

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รับสมัครวันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สอบถามโทร 081 804

Read more

KU-TCAS รอบที่ 4 รับตรง direct admission

📌📚 น้องๆ ที่รอสมัคร รอบ 4 เตรียมตัวจ้าาาาา … มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ” และ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ” KU-TCAS รอบที่ 4 รับตรง

Read more

รับสมัครอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มิถุนายน 2566 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2

Read more

KU-TCAS รอบ 4 รับตรง direct admission

📌📚 โอกาสสุดท้าย !! ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ” KU-TCAS รอบ 4 รับตรง สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ เว็บรับสมัครรับสมัครวันที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การประเมินความสามารถสาธิตการสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือก เตรียมเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2

Read more

รับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ) ชั้น

Read more