รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือทำงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ด้านสัตว์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสมัครได้ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม

Read more

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 3 ตำแหน่ง

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาโภชนศาสตร์หรือคหกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถสาธิตการสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถสาธิตการสอน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกเตรียมเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี(เดิม)) ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารายงานตัว ณ คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ภายในวันที่ 18-21

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา – สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร– สาขาวิชาการเกษตร โดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

Read more

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาโภชนศาสตร์หรือคหกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสมัครได้ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่

Read more

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการเกษตรหรือทำงานวิจัยหรือมีประสบการณ์ด้านสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตรกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2567ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถสาธิตการสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถสาธิตการสอน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร

Read more
bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites
deneme bonusu
casibom
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
casibom