บริการบุคลากร

 

ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
 ui ขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ 
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
 ui  บันทึกข้อความขอสอนเพิ่มเติม  ui  บันทึกขอสอนชดเชยในวันหยุด  ui  บันทึกงดสอนและสอนชดเชย
แบบฟอร์มต่างๆ
 ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง SBC  ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง HTM
 ui KU PowerPoint Template  ui แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
 ui แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร  ui แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2567 new  ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ 2567 new
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
 ui สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ui สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราวจำนวนมาก เพื่องานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม

bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites
deneme bonusu
casibom
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
casibom