บริการการศึกษา

 

download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 
ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
   ui ขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์   
 
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
 
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 ui แบบคำร้องทั่วไป  ui แบบคำร้อง ลาป่วย ลากิจ
 ui แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)  ui แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3)
 ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ
 ui หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์ทำรายงาน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
new
 ui หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
new
 
ใบแนบเบิก
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ(ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ)
ประกาศ, เอกสาร, ทุนการศึกษา, กยศ
 ui รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับนิสิตฝึกงาน  ui ปกรายงานการปฏิบัติการฝึกงาน
 ui KU PowerPoint Template  ui เอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
 ui ทุนการศึกษา  ui กองทุนกู้ยืม กยศ.
 

bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites
deneme bonusu
casibom
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
casibom