อธิการบดี พบผู้บริหารและบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ต้อนรับ

Read more

ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

วาระครบรอบ ๙๗ ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

วันที่ 20 มกราคม 2566 รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมงานในวาระครบรอบ ๙๗ ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี โดยในช่วงเวลา 6.00 น.

Read more

เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 2566 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

Read more

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN)

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN) เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดิน –วิ่ง 80 ปี มก.

Read more

KU Run 80 ปี พร้อมแล้ว !!!

ชาวเกษตรศาสตร์พร้อมแล้ว !!! วันที่ 15 มกราคม 2566 นี้ KU Run 80 ปีวิ่งพร้อมกัน 5 วิทยาเขต ทั่วประเทศ จ้าาาาา กำหนดการกิจกรรมทุกวิทยาเขต05.30 น. – เตรียมพร้อมการเดิน-วิ่ง ณ

Read more

สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 200,000 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 200,000 บาท แก่โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี เพื่อก่อสร้างห้องสุขา 6 ห้อง จากนั้นในช่วงบ่าย คณะกรรมการดำเนินการฯ

Read more

การนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดการเมือง

ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดการเมือง” นำบรรยายโดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งเจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดรอบข้าง นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวและหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมประมาณ 200 คน บรรยาย

Read more

TCAS66 รอบ Portfolio

📣ประกาศ📌รับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 65-9 ม.ค 66 สมัครได้ที่ https://admission.ku.th 📍

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกโดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Read more