ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตรกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2567ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี

Read more

เยี่ยมชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการให้นิสิตในรายวิชามัคคุเทศก์ ได้ฝึกปฏิบัตินำชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดลานคา

Read more

ร่วมพิธีเปิดงาน ตรุษจีนสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และน.ส.ยุวดี เกตุมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดงงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๖ ปี มังกรสวรรค์” ณ อุทยานมังกรสวรรค์

Read more

ร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์จากศาสตร์บูรณาการ ในงานเกษตรแฟร์

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และนิสิตหลักสูตร”การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว” ร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์จากศาสตร์บูรณาการ จัดโดยวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๗ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Read more

ร่วมแสดงความยินดีคณะประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะประมง

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และน.ส.ยุวดี เกตุมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และตัวแทนนิสิตคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ร่วมงานนนทรีเกมส์ ๒๕๖๗ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนนทรีเกมส์ ๒๕๖๗ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าชมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ณ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

การประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ร่วมลงนามคำรับรองค่าเป้าหมายโครงการ โดยมี

Read more

ร่วมกิจกรรมในงานครบรอบ ๑๘ ปี ชาติภูมิ “ป. อ. ปยุตฺโต”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา และนายปณิธาน จิยะจันทน์ ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในงานครบรอบ ๑๘ ปี

Read more
deneme bonusu

casino siteleri

maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort ümraniye escort
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort
accidentcar.net

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg