สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต

📣️📣นายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา นายธีระวุธ เสี่ยงโชคอยู่ และนายสิทธิมนัส โตวรวิวัฒน์ ตัวแทนนิสิตคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต” ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 📍

Read more

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาโภชนศาสตร์หรือคหกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสมัครได้ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่

Read more

เชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่มไลน์

เชิญนิสิตใหม่ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ Admission ในระบบ mytcas (ประกาศผล 20 พ.ค 2567 ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค 2567) เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบข่าวสารข้อมูลจากทางคณะด้วยนะคะ หรือติดต่อเบอร์โทร 081-804-2857

Read more

คณะวนศาสตร์ ครบรอบ ๘๘ ปี

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และนางสาวยุวดี เกตุมณี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชยคณบดีคณะวนศาสตร์ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ในโอกาศคณะวนศาสตร์ ครบรอบ ๘๘ ปี ณ บริเวณลานน้ำตก

Read more

การวิจัยโครงการสภาองค์กรชุมชนต้นแบบด้านการสื่อสารสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ให้การตอนรับนายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานกรรมาธิการคนที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์

Read more

การจัดทำโครงการ Carbon Neutrality in Paddy Field

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรศ. ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานผศ. ดร. นฤชิต ดำปิน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษผศ. ดร. ประไพพิศ

Read more

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการเกษตรหรือทำงานวิจัยหรือมีประสบการณ์ด้านสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)

Read more

พิธีลงนามถวายพระพร

วันที่ 2 เมษายน 2567 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณบดี คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี นำบุคลากรคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ อาคารสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี

Read more

ประชุมเพื่อเสนอแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศ. ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ รศ. สมพร อิศวิลานนท์ และคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ) รศ. วินัย อาจคงหาญ และ รศ. ดร.กัญจนา

Read more

รับสมัคร TCAS2 รอบโควตา “โครงการโควตา 30 จังหวัด”

📣🔶️คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับ TCAS2 รอบโควตา “โครงการโควตา 30 จังหวัด”📍เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยจะเรียนที่สุพรรณบุรี 4 ปี📍โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น(30 โรงเรียน) ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี

Read more
bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
ankara escort