ทุนการศึกษา

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ทุนการศึกษามีทุนใดบ้าง อ่านรายละเอียดได้ด้านล่างครับ หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

1. ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 72,000 ต่อปีการศึกษา
  1. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
  1. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

2. ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ระดับ ปริญญาตรี
ประเภท ต่อเนื่อง
มูลค่าทุน/ปี 36,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
 2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1
 4.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
 5. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 6. มีความประพฤติดี
 7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้

เกณฑ์ในการคัดเลือก คณะคัดเลือกนิสิตเบื้องต้น

3. ทุนภูมิพล

ระดับ ปริญญาตรี
ประเภท สมัครรับทุนปีต่อปี
มูลค่าทุน/ปี 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นนิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปีที่ 2 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี และชั้นปีที่ 3 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 5 ปีขึ้นไป
 2. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็นนิสิตตัวอย่าง ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนและไม่เคยต้องโทษทางวินัยนิสิตใดๆ

เกณฑ์ในการคัดเลือก ทางคณะจะดำเนินคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3 อันดับ

4.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

5. ทุน 5 A

หมายเหตุ
ไม่ใช่การเรียนฟรีหนึ่งเทอม แต่จะทำให้เราได้รับ ‘การยกเว้นค่าหน่วยกิต’ ซึ่งแล้วแต่คณะว่ากำหนดไว้ที่ เท่าไหร่ เช่น ค่าเทอมเทอมละ 12,900 บาท ในจำนวนนี้จะมีค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 4,400 บาท เท่ากับว่าถ้าเราได้ 5A เราจะจ่ายค่าเทอมแค่ 8,500 บาท

bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites
deneme bonusu
casibom
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
deneme bonusu veren siteler
casibom