รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

📌📌 เริ่มแล้ววววววว 📌📌📣📣 เปิดรับสมัคร TCAS 2 โควตา📍 ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66(บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน)👉 เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th👉เลือกสมัครได้คนละ 1 โครงการ เท่านั้น⭐⭐ โปรดอ่านรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการที่จะสมัครก่อน ทาง https://admission.ku.ac.th (เลือกรอบที่ 2) ⭐⭐⭐🖥 ผู้สมัครอย่าลืมลงทะเบียนใช้งานระบบ Mytcas ของ ทปอ. ด้วยนะคะ ลิงก์นี้ https://student.mytcas.com/📌 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ

📚 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด

  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

📚 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  • เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจ
  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

📚 โครงการลูกพระพิรุณ

  • เป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานใน มก.ไม่ต่ำกว่า 5 ปีและปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่หรือบุตรของนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก มก.
  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

📌 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

📚 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด

  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

📚 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  • เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจ
  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

📚 โครงการลูกพระพิรุณ

  • เป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานใน มก.ไม่ต่ำกว่า 5 ปีและปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่หรือบุตรของนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก มก.
  • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00