รับสมัครอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
          สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2566 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สอบถามโทร 081-804-2857

 

ดาวน์โหลด ประกาศ
ดาวน์โหลด ใบสมัคร
ดาวน์โหลด คำรับรอง