ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภายใต้การควบคุมของ ดร. คเณศ ภักดีภักดิ์ และ ดร.ชัญญา อินประสิทธิ์