กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

new ดาวน์โหลด เอกสารประกอบใบสมัครกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2563 

new เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ที่ตั้งหน่วยงาน :
เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง
กรุงเทพ
10400

โทรศัพท์ : 0-2016-2600 โทรสาร : 0-2016-2666

กยศ. Call Center 0-2016-4888

E-Mail : info@studentloan.or.th

download-app-studentloan-1