การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้เรียนเชิญดร.ญาณวิธ นราแย้ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการตลาดบริการ ได้มาบรรยายพิเศษในรายวิชา 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม หัวข้อ “การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นิสิตได้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมอย่างมีมาตรฐานระดับสากล

deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net