เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 2566 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย อาจารย์วัสราภรณ์ ละนิล อาจารย์อาทิตยา หิตการุญ อาจารย์ร่มเกล้า ศิลธรรม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้