วาระครบรอบ ๙๗ ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

วันที่ 20 มกราคม 2566 รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมงานในวาระครบรอบ ๙๗ ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี โดยในช่วงเวลา 6.00 น. ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพระยายมราช 10.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์