โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN)

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN) เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดิน –วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า KU 33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน – วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) และนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่า KU 36 นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ทั้งนี้มี นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นิสิตเก่า KU 39 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) พร้อมด้วย กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ฯ คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นิสิตเก่า มก.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รศ.วินัย อาจคงหาญ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯคนที่2 และทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เปิดกิจกรรมงานเดิน – วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสารสนเทศ โดยมี นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มก. และประชาชนเข้าร่วมงาน ซึ่งรูปแบบกิจกรรม KU RUN เดิน – วิ่ง 80 ปี มก. จะไม่มีการแข่งขัน แพ้ หรือ ชนะ เน้นการมีส่วนร่วม การแสดงออกถึงความรักความสามัคคี การแสดงพลังของชาวเกษตรศาสตร์ และประชาชน เริ่มเวลา 06.30 น. พร้อมกันในทุกสนามของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศระยะทาง 4.80 กิโลเมตร จุดเด่นของโครงการนอกจากการแสดงพลังความรักและความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังมีกิจกรรมการแชร์ภาพถ่าย ณ จุดเช็คอิน และ Backdrop ตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการรำลึกความหลังในธีม 80 ปี มก. รวมถึงมีระบบถ่ายทอดสดสำหรับนักวิ่ง Virtual run เพื่อให้บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในการเดิน–วิ่ง ไปพร้อมๆ กับนักวิ่ง ณ สนามวิ่งวิทยาเขตต่าง ๆ

ภาพจากงานเดิน – วิ่ง 80 ปี มก. เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถค้นหารูปถ่ายด้วยใบหน้า และดาวน์โหลดรูปภาพโดยผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. ทุกท่านเข้าไปใช้บริการได้ฟรี ที่อัลบั้มรูปภาพการเดิน – วิ่ง 80 ปี มก. เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.. พัฒนาระบบโดยนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://80thkurun.ku.ac.th/album