เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บุคลากรและนิสิตโครงการปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)