ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี