ถวายพระพรพระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รักษาการรองผู้อำนวยการ(วิชาการ) นำบุคลากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์