ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก
โดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี