ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 จะต้องเข้ารายงานตัว ณ สำนักงานชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 ภายในเวลาราชการ หากพ้นจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845