รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สอบวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 … download คำรับรอง t.ly/cZNr