KU-TCAS รอบ 4 รับตรง direct admission

📌📚 โอกาสสุดท้าย !! ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ” KU-TCAS รอบ 4 รับตรง สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ เว็บรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 6 มิ.ย. ถึง 15 มิ.ย. โทร ☎️ 035 521 260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622972
เว็บสำหรับรับสมัคร