ไลน์กลุ่ม นิสิตใหม่ TCAS66

นิสิตใหม่ TCAS66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้ง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ให้เข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบข่าวสารข้อมูลครับ