เยี่ยมชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการให้นิสิตในรายวิชามัคคุเทศก์ ได้ฝึกปฏิบัตินำชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาเยี่ยมชม

deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net