รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้อง 2303 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845

Read more

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ)

Read more

รับสมัคร นักวิชาการเกษตร

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติการ) 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)ชั้น 1 เลขที่

Read more

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 สิงหาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) ชั้น 1

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กําหนดสอบวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 1217 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความสามารถสาธิตการสอนตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการประเมิน เตรียมเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ

Read more

รับสมัครงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

รับสมัครงานในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2565รอบที่ 2 วันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 โดยสมัครผ่านระบบส่วนกลาง ทางเว็บไซต์ https://u2t.ac.th/

Read more