พื้นที่จัดตั้ง

map1

พื้นที่ตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีประกอบด้วยพื้นที่ที่มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จัดซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 304 ไร่ 1 งาน 35.5 ตารางวา ที่ดินที่บริษัทสุพรรณบุรี เรสซิเดนซ์ จำกัด บริจาค จำนวน 5 ไร่ ที่ดินที่ นายมานะ มาลัยศิริรัตน์ บริจาค จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อด้วยเงินยืมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดหาให้อีก จำนวน 442 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 761 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อของ 3 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

  • หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  • หมู่ที่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  • หมู่ที่ 11 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า

โดยอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร