ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การประเมินความสามารถสาธิตการสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือก เตรียมเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน