พิธีสักการะวางพวงดอกไม้

วันที่ 23 เม.ย. 2566 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัด ในพิธีสักการะวางพวงดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21