รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รับสมัครวันนี้ ถึง 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สอบถามโทร 08 1804 2857