รับสมัคร นักวิชาการเกษตร

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติการ) 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ
ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)
ชั้น 1 เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
หรือสอบถามได้ที่ 081-804-2845

ดาวน์โหลด ประกาศ
ดาวน์โหลด ใบสมัคร
ดาวน์โหลด คำรับรอง