รับสมัครงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

รับสมัครงานในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 22-26 มิถุนายน 2565

โดยสมัครผ่านระบบส่วนกลาง ทางเว็บไซต์ https://u2t.ac.th/