รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง

สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ) ชั้น 1
เลขที่ 98 หมู่ 11 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845

ดาวน์โหลด ประกาศ
ดาวน์โหลด ใบสมัคร
ดาวน์โหลด คำรับรอง