นิทรรศการ ข้าว คือ ชีวิต

🔻มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี โดยความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)🔻เปิดแสดง🌾นิทรรศการ ข้าว คือ ชีวิต 🌾โดยมี🔺นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 🔺ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดี มก. นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผอ. สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. รศ. ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มก. และบุคลากรให้การต้อนรับ🙏🙏🙏