รับสมัครอาจารย์

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
1.1 สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ โทร.081-804-2845

ดาวน์โหลด ประกาศ

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ดาวน์โหลด คำรับรอง