สวัสดีใหม่

รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มก.สุพรรณบุรี เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับมอบกระเช้าในโอกาสเทศกาลปีใหม่