ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือก เตรียมเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน