การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี

22 ธ.ค. 64

🐠 กรมประมง โดย สนง. ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ มก. สุพรรณบุรี🐟 จัดสัมมนา “การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี🦐 ให้กับเกษตรกรกว่า 150 คน

ในการนี้ 🌺นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี🌺 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี (นายเดชา รอดระรัง) ผู้ช่วยอธิการบดี มก. (รศ. ดร. ขลิดา เล็กสมบูรณ์) และ ดร. ปิยภาคย์ ภูมิภมร ให้การต้อนรับ 🙏