เชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการ U2T

เชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ติดต่อสอบถาม วรวีร์ 094 925 9255 / สายฝน 063 654 5150…. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน http://t.ly/7dmS