ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ตำแหน่งอาจารย์ สาชาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาชาวิชาบริหารธุรกิจ โดยกำหนดสอบในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน