รางวัลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัลการเรียนดี (เหรียญเรียนดี)
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาว ณัฐธิดา ธรมธัช
นางสาว ณัฐริกา ศิลลา
นางสาว หทัยชนก ประกายโกวิท
นางสาว ภัทรวดี สง่าแสง
นางสาว ทอฟ้า อเดโช
นางสาว วรภัณฑ์ หัฎฐะพงศ์ศิริ
นางสาว ธัญทิพย์ ชาติรักษา
นางสาว นภัสวรรณ เกษมสุขไพศาล
นางสาว ฤทัยธนรรณ หวังศรี
นางสาว อรดา สิงงาม
นางสาว ปัณฑิตา แสงมงคล
นางสาว ชนัญชิดา เสาะแสวง
นางสาว ฐิตาภา กรรณสูต
นางสาว พรภิรมย์ อินทร์ลุน
นางสาว สิริวรรณ นันทะมิ
นางสาว เขมิกา กฤษแก้ว
นางสาว ชุติณัท มะลินิล
นางสาว ปาริชาต แดงเจริญ
นางสาว ศิริวดี สุขผล
นางสาว อรวรา ยิ่งสมบัติ
นางสาว กรุณา ธีรเวช
นางสาว ปวีณ์นุช ยูลึ
นางสาว ปัทมา อุพรม
นางสาว วนิดา ปะมะลิ
นางสาว ศศิวิมล แก้วสะอาด
นางสาว วราภรณ์ อวยพร
นางสาว พิญดา ชาญประพันธ์

นาย ป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์
นาย สิรวิชญ์ อัครศรีประไพ
นาย ณัฐวุฒิ สุขีรัตน์
นาย พชร รุจิระยรรยง
นาย ปุณยวัทน์ ฉวีพจน์กำจร
นาย อภินัทธ์ ฉายศรีสินธุ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *