รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

          รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา 
          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ) ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร.0-3552-1260, 08-1804-2845

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบรับรอง

bn_teacher4