รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2564 (ในเวลาราชการ) ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร. 08-1804-2845

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร


ดาวน์โหลดใบรับรอง