พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวสุพรรณบุรี เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ร่วมรับชมวีดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

[foogallery id=”6547″]