KU-TCAS รอบที่ 4 รับตรง direct admission

📌📚 น้องๆ ที่รอสมัคร รอบ 4 เตรียมตัวจ้าาาาา … มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2566 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ” และ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ” KU-TCAS รอบที่ 4 รับตรง สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. โทรสอบถาม ☎️035-521260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622972
https://admission.ku.ac.th